മകനെ സ്‌കൂളിൽ നിന്നും വിളിക്കാൻ വന്ന ഈ താരത്തെ മനസ്സിലായോ ?

താരങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച ആകാറുണ്ട്. അവർ പങ്കുവെക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രങ്ങളും അവരുടെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും ആരാധകർ ആഘോഷമാക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ … Read more