പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ട നിവിൻ പോളി ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്

എബ്രിഡ് ഷൈനിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ നിവിൻ പോളി  പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയ ചിത്രം ആണ് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു.  ബിജു എന്ന പോലീസ് കാരന്റെ വേഷത്തിൽ ആണ് നിവിൻ ചിത്രത്തിൽ എത്തിയത്. വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ  … Read more