ആദ്യം ബാല താരം ,ഇന്ന് മിനിസ്‌ക്രീനിലെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് നായിക

ബാലതാരമായി എത്തി സിനിമയിലും സീരിയലുകളിലും എല്ലാം നായിക നായകന്മാർ ആയി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരുപാട് താരങ്ങൾ ഉണ്ട് . ഇതിൽ പലരെയും കുട്ടിക്കാല ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയില്ല എന്നത് സത്യമുള്ള കാര്യവും ആണ്. അത്തരത്തിൽ … Read more