അജഗജാന്തരവും തല്ലുമാലയും ചേർന്ന് ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം ഇറങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും

പ്രേഷകരുടെ ഇടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായ സിനിമ ആയിരുന്നു അജഗജാന്തരം. മികച്ച സ്വീകാര്യത ആണ് ചിത്രത്തിന് സിനിമ പ്രേമികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. അത് പോലെ തന്നെ അടുത്തിടെ ടോവിനോ തോമസ് നായകനായി ഇറങ്ങിയ തല്ലുമാലയും പ്രേഷകരുടെ … Read more