സിനിമയിലൂടെയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട കലാകാരനാണ് അനീഷ് രവി

നടൻ അനീഷ് രവിയെ കുറിച്ച് ആരാധകരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് പ്രേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്. അബിൻ തിരുവല്ല എന്ന ആരാധകൻ ആണ് പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, അരിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു … Read more