എല്ലാം ഇത്രക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്നു മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ആ പയ്യന്റെ വ്യഗ്രത

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആണ് ഒരു കപ്പിൽ ഫോട്ടോഷൂട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. എന്നാൽ ഈ ഫോട്ടോഷൂട്ടിനെതിരെ നിരവധി വിമർശനങ്ങളും വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോഷൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ അനുജ ജോസഫ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ … Read more