തെക്കൻ തല്ല് കേസിലും സാമ്യതകൾ ഉള്ള കഥാപാത്രമായാണ് താരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്

മലയാളം മൂവീസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഡേറ്റ ബേസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് പ്രേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്. കിരൺസ് എ ടി പി എന്ന ആരാധകൻ ആണ് പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് … Read more