ഇന്നും ഒരു വിങ്ങലായി ഈ കഥാപാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം

ഗ്ലാഡ്‌വിൻ ഷരൂൺ ഷാജി സിനി ഫൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെച്ച ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് പ്രേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ കണ്ടു അതിലെ നായക കഥാപാത്രം മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലോ … Read more