ഹിറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്, ഫ്ലോപ്പുകൾ ആണ് കൂടുതലും

പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ സുപരിചിതനായ സംവിധായകൻ ആണ് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. നിരവധി ചിങ്ങ ആണ് താരത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ കൂടി പുറത്ത് വന്നത്. എന്നാൽ ഹതഭാഗ്യ വശാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളും പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി എന്നുള്ളത് ആണ്. … Read more