വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ പ്രേക്ഷകാരുടെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ ഈ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞു

നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലെ പല താരങ്ങളും ഒരു കാലത്ത് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയി എത്തിയവർ ആണ്. ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു സ്ഥാനം നേടിയ പല താരങ്ങളും ഒരു കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ … Read more