പൊതുവേദിയിൽ സങ്കടം സഹിക്കാനാവാതെ വിതുമ്പി ഭാവന

വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സിനിമയിൽ സജീവമായ താരം ആണ് ഭാവന. നമ്മൾ എന്ന ചിത്രത്തിൽ കൂടി ആണ് ഭാവന തന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ പ്രേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ താരത്തിന് … Read more

bhavana latest video 1

എന്തിന് വേണ്ടി ആണ് ഈ കോപ്രായം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്, ഭാവനയ്ക്ക് നേരെ വിമർശനം

വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സിനിമയിൽ സജീവമായ താരം ആണ് ഭാവന. നമ്മൾ എന്ന ചിത്രത്തിൽ കൂടി ആണ് ഭാവന തന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ പ്രേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ താരത്തിന് … Read more

bhavana latest video scaled

ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിയ ഭാവനയെ സാരി ഉടുപ്പിച്ച് സെയിൽസ് ഗേൾസ്

പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരിയായ താരമാണ് ഭാവന. നമ്മൾ എന്ന ചിത്രത്തിൽ കൂടി ആണ് ഭാവന തന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ പ്രേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അതിനു … Read more