അയാൾ എന്തു കാണിച്ചാലും അയാളുടെ ഭാഗത്താണ് ശരിയെന്നും കണ്ണുമടച്ചു വിശ്വസിച്ചു പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ചില പെൺകുട്ടികൾ

ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോ ആണ് ബിഗ് ബോസ്. പല ഭാഷകളിൽ ആയാണ് ബിഗ് ബോസ് പ്രേഷകരുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത്. ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 4 അടുത്തിടെ ആണ് … Read more