പെൺകുട്ടിക്കുള്ള സമ്മാനത്തുക ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ തന്നെ ആണ് കൈമാറിയത്

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായ വ്യക്തിയാണ് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ. അത്തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ പങ്കുവെച്ച ഒരു വീഡിയോ ആണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള ആപ്പിലൂടെ ഗെയിം കളിച്ച് … Read more