സേതുരാമയ്യർ സി ബി ഐയിലെ ഈ രംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ

മമ്മൂട്ടിയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റോറീസ് ആണ് സി ബി ഐ സീരീസ്. വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും പ്രേഷകരുടെ ഇടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്നും ചിത്രത്തിനെ കുറിച്ച് മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ ആണ് … Read more