ഇന്നാണ് ഈ പടം ഇറങ്ങിയത് എങ്കിൽ ഈ സീനിനോക്കെ മരണ മാസ് ആയേനെ

സമദ് അബ്ദുൽ എന്ന ഒരു ആരാധകൻ സിനി ഫയൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെച്ച ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് പ്രേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, ജയ ജയ ജയ ഹേ സിനിമയിൽ തനിക്ക് നേരെ … Read more