അയാൾക്ക് അവിടെ നേരിടേണ്ടി വന്നത് വലിയ അപമാനമായിരുന്നു

സിനി ഫയൽ എന്ന സിനിമ പ്രേമികളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വിഷ്ണു എന്ന ആരാധകൻ വിക്രം സിനിമയെ കുറിച്ച് പങ്കുവെച്ച ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് പ്രേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. അതികം ആരും എടുത്ത് പറയാത്തതും എന്നാൽ ചിലർക്കെങ്കിലും … Read more