ഇവരെ ബാബുരാജ് ഉപ ദ്രവിച്ചപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ഇട്ട് രണ്ട് കൊടുക്കാൻ തോന്നിയിരുന്നു

ആരാധകരുടെ ഇടയിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സിനിമ ആയിരുന്നു ചിന്താമണി കൊ ലക്കേസ്. ഇന്നും ചിത്രം ആരാധകരുടെ ഇടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നായകനായും വില്ലനായും ഉള്ള രൂപ മാറ്റം തന്നെ ആണ് … Read more