ക്ലാസ്സ്‌മേറ്റ്സ് സിനിമയിൽ ഈ രംഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാരുന്നോ ?

സിനിമകളിലെ ബ്രില്ലിയൻസുകളും അബദ്ധങ്ങളും ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ട്രെൻഡ്. പുതിയ സിനിമകൾ എന്നോ പഴയ സിനിമാല എന്നോ യാതൊരു വിത്യാസവുമില്ലാതെ പലപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർ വിട്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ചില ചെറിയ ബ്രില്ലിയൻസുകൾ പോലും … Read more