മഴവിൽ കൂടാരത്തിൽ കൂടി സിനിമയിൽ എത്തിയ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഓർമ്മ ഇല്ലേ

മലയാളം മൂവീസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഡേറ്റ ബേസ് എന്ന സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ക്രൈസ് കോളേജിനെ കുറിച്ച് വന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്. വിമൽ ബേബി എന്ന ആരാധകൻ … Read more