സേതു മാധവന് പൂർണത നൽകിയത് കിരീടമല്ല ചെങ്കോൽ ആയിരുന്നു

മോഹൻലാൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരുപാട് സിനിമകൾ മലയാളത്തി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പൂരിഭാഗം സിനിമകളും സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ ആയിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ചിത്രം ആയിരുന്നു ദശരഥം. എന്നാൽ ദശരഥത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇറങ്ങുന്നതിനോട് പ്രേക്ഷകർ … Read more