ദീപു കരുണാകരൻ എന്ന സംവിധായകനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ?

ക്രേസി ഗോപാലൻ എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തു കൊണ്ട് സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച താരമാണ് ദീപു കരുണാകരൻ. ദിലീപിനെ വെച്ച് ചെയ്ത ചിത്രം വലിയ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു. അതിനു ശേഷം ഒരുപിടി നല്ല … Read more