ഡിക്ടറ്റീവ്എന്ന സിനിമയിൽ ആരും ഈ രംഗം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നോ ?

ജീത്തു ജോസെഫിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം ആണ് ഡിറ്റക്ടീവ്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം ഇറങ്ങി വർഷങ്ങൾക് ഇപ്പുറം ചിത്രം വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച ആകുകയാണ്. മലയാളം മൂവീസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഡേറ്റ ബേസ് … Read more