എന്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉള്ള കാര്യം ജീത്തു ജോസഫ് സിനിമയിൽ കാണിച്ചില്ല

ജീത്തു ജോസെഫിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം ആണ് ദൃശ്യം. മലയാള സിനിമയുടെ തന്നെ ചരിത്രം തിരുത്തി കുറിച്ച ചിത്രം കൂടി ആണ് ദൃശ്യം. ആദ്യ അൻപത് കോടി കളക്ഷൻ നേടുന്ന മലയാള ചിത്രം എന്ന … Read more