പകുതിയിൽ ഏറെ പേർക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ സിനിമയുടെ അർഥം മനസ്സിലായിട്ടില്ല

മോഹൻലാലിന്റെ മികച്ച സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് ഗുരു. 1997 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇന്നും ആരാധകർ ഏറെ ആണ്. മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി രാജീവ് അഞ്ചൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ സിനിമയിൽ സുരേഷ് ഗോപി, മധുപാൽ, … Read more

ഇന്നും ഇലാമ പഴം എന്താണെന്ന് മനസിലാവാത്ത പലരും ഉണ്ട്

മോഹൻലാലിന്റെ മികച്ച സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് ഗുരു. 1997 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇന്നും ആരാധകർ ഏറെ ആണ്. മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി രാജീവ് അഞ്ചൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ സിനിമയിൽ സുരേഷ് ഗോപി, മധുപാൽ, … Read more