മഹാഭാരതം സിനിമ ആക്കിയാൽ ഗാന്താരി വേഷം ഇനിയ മനോഹരമാക്കും

ഇന്ന് ആരാധകരുടെ ഇടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം ആണ് മഹാഭാരതം സിനിമ ആയാൽ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിലെ താരങ്ങൾ എന്ന്. ആരാധകർ തന്നെ അതിൽ താരങ്ങളെ കണ്ടു പിടിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും യോജിച്ച … Read more

ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാൻസേഴ്‌സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഇനിയയെ മനസ്സിലായോ

ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന താരങ്ങളിൽ അധികവും ഒരുകാലത്ത് ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ കൂടി സിനിമയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചവർ ആണ്. ഇതിൽ പലരുടെയും പഴയ കാല ചിത്രങ്ങൾ ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ … Read more