ഏതാ ഈ കിളവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരം താഴ്ത്തുന്ന പലരെയും കാണാൻ പറ്റി

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആണ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി വന്നത്. മലയാള സിനിമയിലെ ചില യുവ താരങ്ങൾ തന്നെ സിനിമകളിൽ നിന്ന് തഴഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചാണ് കൈതപ്രം പറഞ്ഞത്. താരത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ വലിയ … Read more