പാട്ടെഴുതാനായി വിളിച്ചുവരുത്തിയ ശേഷം പൃഥിരാജ് ഒഴിവാക്കി

നിരവധി നല്ല ഗാനങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിക്ക് സമ്മാനിച്ച ഗാന രചയിതാവ് ആണ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി. നിരവധി ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ ആണ് കൈതപ്രത്തിന്റെ വിരൽ തുമ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സിനിമ പരാചയപെട്ടിട്ടും പാട്ട് കൊണ്ട് … Read more