പൊന്നപ്പനും പൊന്നമ്മയും , എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ ആരാണെന്നു.

മലയാള സിനിമകളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത താരങ്ങൾ എന്നും ശ്രദ്ധിക്കപെട്ടിട്ടേ ഉള്ളു. അത്തരത്തിൽ എന്നും പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു കലാകാരിയാണ് കല്പന. കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള അസാമാന്യമായ കഴിവ് കല്പനയ്ക്കുള്ളതുപോലെ മറ്റൊരു നടിക്കും … Read more