സുനന്ദ നായർ എന്ന കാർത്തികയെ ഓർമ്മ ഇല്ലേ, ഒരുകാലത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ തിളങ്ങി നിന്ന നടി

മലയാളം സിനിമ പ്രേമികൾക്ക് ഏറെ പരിചിതയായ താരം ആണ് കാർത്തിക. വളരെ കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ താരം സിനിമയിൽ നിന്നിട്ടുള്ളു എങ്കിലും ആ കാലം കൊണ്ട് ഒരു പിടി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ … Read more