ഒരു നായകന് കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്രം തനിക് കിട്ടാറില്ല. വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കെ ജി എഫ് നായിക.

കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഇപ്പോൾ കെ ജി എഫ് എന്ന കണ്ട ചിത്രം വലിയൊരു ചരിത്രം തന്നെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇതന്നെ ഇത്രയധികം സെൻസേഷണൽ ആയി മാറിയ ഒരു … Read more

സുപ്രിയയെ വിമർശിച്ച് ട്രോൾ ഇടുന്നതിനു മുൻപ് ഇതൊന്ന് അറിയുക

നിരവധി ആരാധകരെ സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു ചിത്രം ആണ് കെ ജി എഫ്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മികച്ച സ്വീകാര്യത ആണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. കന്നഡ ചിത്രമായ കെ ജി എഫ് പല … Read more