ആ രംഗങ്ങൾ ഒക്കെ തന്റെ അറിവില്ലാതെ ചിത്രീകരിച്ചത് ആണ്

സിനിമ ആരാധകരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ ആയ സിനി ഫയലിൽ ജിൽ ജോയ് എന്ന യുവാവ് എഴുതിയ ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം ആണ് പിതാവും … Read more