വിനയൻ ചിത്രം ബോയ് ഫ്രണ്ടിലെ ഈ നായികയെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ

വിനയൻ സംവിധാനം ചെയ്തു 2005 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം ആണ് ബോയ് ഫ്രണ്ട്. മണിക്കുട്ടൻ, ഹണി റോസ്, മധുമിത തുടങ്ങിയ പുതുമുഖ താരങ്ങളെ വെച്ച് ആയിരുന്നു വിനയൻ ചിത്രം ഒരുക്കിയത്. ചിത്രത്തിൽ ഇവരെ കൂടാതെ … Read more