എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിദ്ധാർത്ഥ ഹെഡ്ജിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്

അബ്ദുൽ സലാം ആനമങ്ങാട് എന്ന യുവാവ് കഫേ ഡേ കോഫീ ഷോപ്പ് ഉടമ സിദ്ധാർഥ് ഹെഡ്‌ജെയെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പാണു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ, നേത്രവതി പുഴയിൽ ചാടി … Read more