ഏതൊരാളും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ് അത്! കുടുംബവിളക്ക് താരം പറയുന്നു.

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകര്യത കിട്ടിയ പരമ്പരയാണ് കുടുംബവിളക്ക്. അസിൻറെ ചാനൽ സംപ്രേഷണം നിർവഹിക്കുന്ന പരമ്പര ആരാധകർ എന്നെ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ നല്ലൊരു സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയ മീര വാസുദേവൻ … Read more