അതിനു ശേഷം പിന്നെ മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നും താരം ചെയ്തിട്ടില്ല

ദിലീപിനെ നായകനാക്കി മാമസ്‌ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ആണ് പാപ്പി അപ്പച്ച. മാമസ്‌ സംവിധാന രംഗത്ത് തുടക്കാം കുറിച്ച ചിത്രം ആണ് ഇതെങ്കിലും മികച്ച വിജയം ആണ് ചിത്രം നേടിയെടുത്തത്. ദിലീപിന്റെ റിപ്പീറ്റ് വാൽയു … Read more