എന്നാൽ ആ സമയത്ത് വിനീതിന് ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുകയായിരുന്നു

റീലീസ് ചെയ്തു പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും മലയാള പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നും വിസ്മയം ആകുന്ന ചിത്രം ആണ് മണിച്ചിത്രതാഴ്. ശോഭനയുടെ അഭിനയ മികവും നൃത്തവും അനായാസം അവതരിപ്പിക്കാൻ മണിച്ചിത്രത്താഴിൽ ശോഭനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഒരു പക്ഷെ ശോഭന … Read more

ഒരു രംഗത്തിൽ പോലും പ്രത്യക്ഷപെടാതിരിക്കുകയും ഇത്രയേറെ പ്രീതി നേടുകയും ചെയ്ത കഥാപാത്രം വേറെ ഉണ്ടോ

റീലീസ് ചെയ്തു പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും മലയാള പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നും വിസ്മയം ആകുന്ന ചിത്രം ആണ് മണിച്ചിത്രതാഴ്. ശോഭനയുടെ അഭിനയ മികവും നൃത്തവും അനായാസം അവതരിപ്പിക്കാൻ മണിച്ചിത്രത്താഴിൽ ശോഭനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഒരു പക്ഷെ ശോഭന … Read more

മണിച്ചിത്രത്താഴിൽ പ്രേക്ഷകരിൽ അധികം പേരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്

റീലീസ് ചെയ്തു പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും മലയാള പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നും വിസ്മയം ആകുന്ന ചിത്രം ആണ് മണിച്ചിത്രതാഴ്. ശോഭനയുടെ അഭിനയ മികവും നൃത്തവും അനായാസം അവതരിപ്പിക്കാൻ മണിച്ചിത്രത്താഴിൽ ശോഭനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഒരു പക്ഷെ ശോഭന … Read more

മണിച്ചിത്രത്താഴിൽ അധികമാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരു ഡയറക്ടർ ബ്രില്യൻസ്

മലയാള സിനിമയിലെ തന്നെ മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മണിച്ചിത്രത്താഴ്. ഫാസിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ആ വർഷത്തെ മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറുകയായിരുന്നു. ഫാന്റസി മുൻ നിർത്തി ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ, സുരേഷ് ഗോപി, … Read more