“പരാതി കൊടുത്തു കാത്ത് കെട്ടി കിടക്കുന്ന ആയിരകണക്കിന് സാധാരണ ജനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് “

ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് സ്ഥാനം പിടിച്ചത്. മലയാള സിനിമയിൽ മികച്ച സിനിമകൾ സമ്മാനിച്ച സനൽ കുമാർ ശശിധരൻ എന്ന സംവിധായകനെ പോലീസ് വന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മലയാള … Read more