ഇദ്ദേഹം അഭിനേതാവ് മാത്രമല്ല ഒരു സംവിധായകൻ കൂടിയാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മലയാളിയും ഒന്ന് ഞെട്ടും.

ചിലപോഴൊക്ക സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാറുള്ള ഒന്നാണ് താരങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാല ചിത്രങ്ങൾ. പലപ്പോഴും ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ പങ്കുവെക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ആരാധകരുടെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ആശങ്കയും ഉണ്ടാകുന്നത് പതിവാണ്. അതെ സമയം … Read more