മണിച്ചിത്രത്താഴ് ഇതിനൊരു ക്ലാസിക് ഉദാഹരണമാണ്.. ക്ളൈമാക്സ് രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായി!

സിനിമയിലെ പല രംഗങ്ങളും ആരാധകർ വളരെ അധികം സൂക്ഷ്മമായി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്ന സിനിമ കുറിപ്പുകൾ. ചെറിയ ചെറിയ അബദ്ധങ്ങൾ മുതൽ വലിയ വലിയ … Read more