അന്ന് ജൂനിയർ ആര്ടിസ്റ് ഇന്ന് ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത മികച്ച നടൻ . ആളെ മനസ്സിലായോ

ഒരുകാലത്ത് ആരാധകരുടെ ഇടയിൽ വലിയ ചർച്ച ആയ ചിത്രം ആണ് നമ്മൾ. ഇന്നും പ്രേക്ഷകർ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ക്യാംപസ് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മൾ. 2002 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിൽ സിദ്ധാർഥും വിഷ്ണുവും ആണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ … Read more