പലപ്രാവശ്യം നന്ദനം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്

മലയാളം മൂവീസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഡേറ്റ ബേസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നന്ദനം സിനിമയെ കുറിച്ച് വന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് പ്രേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്. സുനിൽ കുമാർ എന്ന ആരാധകൻ ആണ് പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. … Read more