കുറച്ച് സമയമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അത്രയും സമയം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ കയ്യിൽ എടുത്തു

കുഞ്ചാക്കോ ഗോപൻ നായകനായി ഏറ്റവും പുതിയതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം ആണ് ന്നാ താൻ കേസ് കൊട്. വളരെ മികച്ച അഭിപ്രായം ആണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആരാധകരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം റിലീസ് … Read more