ഓ ശാന്തി ഓശാന സിനിമയിൽ ഈ രംഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ ?

നസ്രിയ നാസിം കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം ആണ് ഓം ശാന്തി ഓശാന. നിരവധി ആരാധകരെ ആണ് ആ ഒറ്റ ചിത്രം കൊണ്ട് നസ്രിയ സ്വന്തമാക്കിയത്. നായിക കേന്ദ്രീകൃത കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് വലിയ … Read more