ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് സൂപ്പർസ്റ്റാറുകളുടെ നായിക പദവി അലങ്കരിച്ച നടി

പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളിൽ ഒരാൾ ആണ് പത്മപ്രിയ. നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടി പ്രേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ താരം കുറച്ച് നാളുകൾ ആയി സിനിമയിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം … Read more