പഴയ കാലമെല്ലാം മാറി, ഇത് പുതുതലമുറയുടെ പുത്തൻകാലം.

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ട്രെൻഡുകൾ ആയി മാറിയ ഒന്നാണ് ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ കല്യാണത്തിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഗർഭിണി ആയാലും,പ്രസവിക്കാൻ ആയാലും, കുട്ടി ജനിച്ചാലും, കുട്ടിക്ക് പ്രായമായാലും,കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ശേഷവും എല്ലാം നിർബന്ധമാണ്. … Read more

Mod thumb

കൈകാലുകൾ പോലെ തന്നെയാണ് ആ ഭാഗങ്ങളും! അത് തുറന്നു കാണിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചിന്തയുടെ പ്രേശ്നമാണ് അതൊക്കെ

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയാകുന്ന ഒന്നാണ് ഫോട്ടോഷൂട് ചിത്രങ്ങൾ. ഏറെ ജനശ്രദ്ധ നേടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചര്‍ച്ചയാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് കൂടിയാണ് ഫോട്ടോഷൂട് ചിത്രങ്ങൾ. വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിച്ച ഫോട്ടോഷൂട് ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനും പകർത്തുവാനും … Read more