പാൻ ഇന്ത്യൻ ശ്രദ്ധനേടിയ ഫാസിലിന്റെ പൂവിനു പുതിയ പൂതെന്നൽ

ഫാസിലിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ 1986 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം ആണ് പൂവിന് പുതിയ പൂന്തെന്നൽ. മമ്മൂട്ടി, സുരേഷ് ഗോപി, നദിയ മൊയ്‌ദു, സുജിത, ബാബു ആന്റണി തുടങ്ങിയ വലിയ താര നിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. … Read more