അഭിനയിച്ചത് ഒരേ ഒരു മലയാളം സിനിമയിൽ, അതും മമ്മൂട്ടിക്ക് ഒപ്പം

നടി പ്രിയ ഗില്ലിനെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ മലയാളികൾക്ക് അറിയാൻ വഴി ഇല്ല. എന്നാൽ മേഘം സിനിമയിലെ മീനാക്ഷിയെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് പെട്ടന്ന് മനസ്സിലാകും. കാരണം … Read more