അയാളുടെ മുപ്പതു നമ്പറുകൾ വരെ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ടും അയാളുടെ ശല്യം തീർന്നില്ല.

നിത്യ മേനോൻ എന്ന താരത്തിന് വലിയൊരു ആമുഖം ഒരു പ്രേക്ഷകനും വേണ്ടി വരില്ല. കാരണം അത്രത്തോളം ആരാധകരെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരേ ഒരു നായികയാണ് നിത്യ മേനോൻ. മലയാളം സിനിമകളിൽ ആണെങ്കിലും തമിഴ് … Read more