മടിയിലിരുന്നാൽ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ ഇരിക്കാമോ

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആണ് CET ലെ കുട്ടികൾ സദാചാര പോലീസുകൾക്ക് എതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്. ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ വാർത്ത ആകുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴിതാ റിയാസ് ആറ്റുപുറം എന്ന യുവാവ് എഴുതിയ ഒരു … Read more