ഹിറ്റ്‌ലർ സിനിമ ഷൂട്ട് സമയത്ത് സായ് കുമാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ച തി ചെയ്തിരുന്നോ

നിരവധി ആരാധകരെ സ്വന്തമാക്കിയ ചിത്രം ആണ് മമ്മൂട്ടി പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയ ഹിറ്റ്‌ലർ. മാധവൻ കുട്ടിയേയും അഞ്ച് സഹോദരികളെയും ഓർക്കാത്ത മലയാളികൾ കുറവാണ്. കേരളത്തിൽ ഉത്സവ സീസണിൽ ആണ് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയത്. അത് … Read more